Czytaj: Nie będzie apelu w obronie Juszczyszyna - prezes Nawacki podarł uchwały>>

Rzecznik Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Janusz Sulima poinformował, że kolegium tego sądu w uchwale podjętej we wtorek przyjęło, iż "wypełniając ustawowy obowiązek wypowiadania się w kwestii zachowań sędziów naruszających zasady etyki (...) ocenia jako wyjątkowo naganne, nielicujące ze standardami pełnienia służby sędziowskiej zachowanie prezesa SR w Olsztynie Macieja Nawackiego z 7 lutego, podczas zebrania sędziów".
Kolegium podkreśliło, że naganne zachowanie prezesa Nawackiego "polegało w szczególności na ostentacyjnym i publicznym zniszczeniu przekazanych mu projektów uchwał tego zebrania". "Nie można nie dostrzec, że to zachowanie nie tylko obniża zaufanie do sądu jako niezależnej władzy ale też świadczy o braku szacunku do sędziów powierzonego mu sądu obecnych na tym zebraniu"- wskazali w uchwale sędziowie.

 


Kolegium SA przypomniało też, "że zachowanie pana prezesa już w okresie wcześniejszym budziło wątpliwości, czego dowodem była uchwała Kolegium SA z 12 grudnia 2019 r. o zwróceniu się do zastępcy rzecznika przy SA o podjęcie w stosunku prezesa Nawackiego czynności wyjaśniających, co nastąpiło zgodnie z postanowienie z 3 stycznia 2020 r." Chodziło o niezwołanie przez prezesa Nawackiego zebrania sędziów w Sądzie Rejonowym w Olsztynie mimo, iż złożyli oni wniosek, pod którym podpisała się wystarczająca liczba sędziów.

Czytaj: Prokuratura oceni, czy podarcie przez prezesa sądu projektu uchwały to przestępstwo>>