Kancelaria premiera informowała wcześniej, że ocenę działań wiceministrów poznamy po zakończeniu przeglądu wszystkich resortów.
Premier Kopacz przybyła do gmachu ministerstwa w towarzystwie m.in. szefa kancelarii premiera Jacka Cichockiego. Wprowadzał ją minister Cezary Grabarczyk, a wewnątrz czekali wiceministrowie: Jerzy Kozdroń, Wojciech Hajduk i Wojciech Węgrzyn.

Początkowo przy stole konferencyjnym stało też krzesło dla czwartego wiceministra - Michała Królikowskiego - ale przed rozpoczęciem spotkania zostało ono usunięte. Królikowski pozostaje na zwolnieniu lekarskim i formalnie nadal pełni funkcję wiceministra sprawiedliwości. Już wcześniej zapowiadano, że ma z niej zostać odwołany, a w jego miejsce premier powoła inną osobę. Nikt nie ujawnia, kto to będzie; Grabarczyk w jednym z wywiadów podał, że osoba ta posiada uprawnienia prokuratorskie.
Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w piątek, że w trakcie rozmowy w ministerstwie poruszone zostały tematy bezpłatnej pomocy prawnej, usprawnienia pracy sądów oraz prac nad prawem restrukturyzacyjnym dla przedsiębiorców.
Szefowa rządu od początku tygodnia dokonuje przeglądu resortów, w ramach którego ma ocenić, jak wywiązują się one z powierzonych im zadań oraz czy adekwatna do tych zadań jest liczba wiceministrów. Jeszcze w piątek premier spotka się z kierownictwem ministerstw: obrony narodowej oraz administracji i cyfryzacji. W środę rozmawiała z kierownictwem MSZ. (ks/pap)