Sprawa praworządności była jednym z tematów prowadzonych w środę w Warszawie rozmów szefów MSZ Polski i Holandii. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz przekonywał podczas tego spotkania, że dyskusja nt. polskich reform sądownictwa w Radzie UE powinna być wstrzymana do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE. Jednak minister Blok stwierdził, że Holandia popiera Komisję Europejską w jej działaniach w tym obszarze.

Czytaj: Rada UE po raz kolejny pytała o praworządność w Polsce >>

- Chcemy żyć w bardziej demokratycznej Europie, takiej, która bierze odpowiedzialność, która szanuje wolność, równość, praworządność i prawa człowieka. Zrównoważony świat może funkcjonować tylko na podstawie rządów prawa. Musimy się opierać o fundamenty współpracy europejskiej, a Polska ma ważną rolę do odegrania w tym obszarze - podkreślił holenderski minister spraw zagranicznych.