Z informacji pochodzących ze źródeł dyplomatycznych wynika, że dyskusja na planowanym posiedzeniu ma być poświęcona praworządności w Polsce i Węgrzech w kontekście procedury art. 7 traktatu. Nie ustalono jeszcze programu spotkania, nie podjęto też decyzji, czy dyskusja miałaby mieć formę wysłuchania, czyli elementu prowadzonej wobec Polski procedury art. 7 traktatu.
Przedstawiciel Polski na spotkaniu ambasadorów przekonywał, że kolejne wysłuchanie nie jest potrzebne, bo sprawa toczy się obecnie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zastoswał środki zabezpieczające i do momentu potwierdzenia lub uchylenia tych środków sprawa nie powinna być dyskutowana na forum Rady UE ds. Ogólnych.

Warto przeczytać: Niezawisłość sędziów? Dwugłos z Polski i coraz więcej wątpliwości