W przyjętej w poniedziałek uchwale kierownictwo samorządu przypomina treść radcowskiego ślubowania: „Ślubuję uroczyście w wykonywaniu zawodu radcy prawnego przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości”.

I w tym kontekście podkresla, że praworządność, to naczelna, uregulowana w art. 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zasada, która stanowi ,że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa".

- Praworządność jest podstawową zasadą prawną Unii Europejskiej, dwukrotnie wymienioną w Preambule i bezpośrednio w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Jest demokratycznym procesem stanowienia prawa i pewnością tego prawa. Jest zakazem arbitralności w działaniu władz wykonawczych i równością wobec prawa.Praworządność to niezależne i bezstronne sądy - piszą autorzy uchwały.

I stwierdzają, że ostatnio wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego zwiększają wpływ czynników politycznych na wymiar sprawiedliwości. - Część nowo uchwalonych przepisów w dotyczących funkcjonowania Sądu Najwyższego jest wprost niezgodna z normami Konstytucji RP. Państwo praworządne to państwo, w którym władzę ma prawo zaś najwyższym prawem jest Konstytucja - czytamy w uchwale.

Jej autorzy apelują do rządzących i tych wszystkich, którzy podejmują najważniejsze decyzje w Państwie o stosowanie Konstytucji i zasad praworządności.