W wydanym we wtorek 5 maja br. orzeczeniu niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny (FTK) sprzeciwił się wydanemu w grudniu 2018 przez Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wyrokowi, akceptującemu działania Europejskiego Banku Centralnego w ramach prowadzonej od 2015 roku akcji kupowania obligacji państwowych. Zdaniem niemieckiego Trybunału wyrok TSUE "absolutnie nie podlega już w Niemczech wykonaniu". 

Trybunał uznał zasadność większości zarzutów zawartych w skierowanych do niego pozwach, żądających uznania za nielegalną prowadzoną od 2015 roku przez EBC akcję zakupywania obligacji państwowych. Zgodnie z sentencją orzeczenia EBC przekroczył w ten sposób swoje kompetencje, a niemiecki rząd i Bundestag, które biernie się temu przyglądały, naruszyły konstytucyjne prawa obywateli.

Innego zdania jest Komisja Europejska, która omawiała ten problem na środowym kolegium unijnych komisarzy. - Potwierdzamy prymat prawa unijnego nad prawem krajowym. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE są wiążące dla wszystkich sądów krajowych - powiedział Gentiloni po zakończeniu posiedzenia.

Wyrok niemieckiego Trybunału został natychmiast skomentowany przez szefów polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. – Orzeczenie Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego pokazuje, że w sporze dotyczącym sądownictwa racja jest po stronie polskiego rządu, polskiej Konstytucji i państw członkowskich Unii Europejskiej. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny wydał bardzo ważny wyrok, który dotyczy również Polski. Od kilku miesięcy jako polski rząd mówimy jasno, że UE nie może przekraczać kompetencji, które państwa członkowskie przekazują jej w traktatach – podkreślił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta podczas zorganizowanej 5 maja br. wideokonferencji prasowej.  

Czytaj: Wiceminister: Trybunał Konstytucyjny zdecyduje, czy Polska będzie wykonywać wyroki TSUE>>

- Wszystkie organy UE działają na podstawie i w granicach prawa unijnego, również w takim zakresie działa TSUE. Gdzie organy unijne przekraczają swoje kompetencje, tam wkraczają trybunały konstytucyjne poszczególnych krajów członkowskich. Powiedział to niemiecki TK w swoim orzeczeniu i powtórzył swoje wcześniejsze wyroki – stwierdził wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. 

Przypomniał, że w 2019 r. niemiecki TK jednoznacznie wskazał, że jeżeli TSUE przekracza prawo, państwo członkowskie nie ma możliwości wykonania wyroku. Natomiast w 2009 r. niemiecki TK zastrzegł do wyłącznej kompetencji Niemiec jako państwa członkowskiego UE uprawnienia dotyczące wymiaru sprawiedliwości.