Do tego nie ułatwia stosowania przepisów prawa o pierwokupie posługiwanie się orzecznictwem sądów, gdyż bywa ono rozbieżne.

Polecamy Państwu nową, unikalną monografię, która dostępna jest w produkcie LEX Notariusz:

- Prawo pierwokupu nieruchomości.

W publikacji zostały w przystępny i praktyczny sposób omówione regulacje m.in.:
– prawa pierwokupu nieruchomości rolnych, leśnych,
– prawa użytkowania wieczystego gruntu,
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
– akcji/udziałów spółek kapitałowych będących właścicielami nieruchomości rolnych.

Autor analizuje również zasady zawierania umów sprzedaży nieruchomości, których dotyczy prawo pierwokupu, a zwłaszcza problem możliwości objęcia jednym aktem notarialnym zobowiązującej umowy sprzedaży, oświadczenia o niewykonaniu prawa pierwokupu i przeniesienia własności nieruchomości. Szczegółowo zostały omówione zasady złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu przez gminę oraz osoby uprawnione przebywające poza granicami Polski.

Polecamy Państwu także dostępne w LEX Notariusz analizy:

- Prawo pierwokupu i prawo wykupu gruntów leśnych,

- Umowne prawo pierwokupu,

- Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej.

 

LEX Notariusz >>