Wśród uczelni niepublicznych najlepsza była Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.
W rankingu oceniane były: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpracę z zagranicą. O przewadze UW przesądziły dwa pierwsze. W porównaniu z ubiegłym rokiem poprawiło się dostępność kadry, czyli na jednego nauczyciela przypada mniej studentów.
Jak podkreślają organizatorzy rankingu, z tegorocznej edycji wynika, że w obliczu niżu demograficznego nawet tak tradycyjny kierunek jak prawo przybiera nowe oblicze. UW wprowadza studia modułowe. Na UJ studenci prawie od dziesięciu lat sami układają program.

Finaliści rankigu:

Uczelnie publiczne:
- Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski – 34 pkt
- Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński – 33 pkt
- Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku – 29,5 pkt

Uczelnie niepubliczne:
- Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – 20 pkt
- Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie – 18,5 pkt
- Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – 16 pkt

Źródło: Rzeczpospolita