Eksperci zwracają uwagę na to, że umocnienie franka przypadkowo zbiegło się w czasie z liberalizacją przepisów o upadłości konsumenckiej. Według zasad obowiązujących od tego roku sąd będzie musiał przyjąć każdy wniosek o ogłoszenie bankructwa, o ile zadłużenie nie jest efektem niedbalstwa dłużnika. – Na 99 proc. praktyka będzie taka, że ryzyko zmiany kursu będzie uznawane za mieszczące się w przesłankach do ogłoszenia upadłości. To tym bardziej prawdopodobne, że w jednym z warszawskich sądów jeszcze na starych zasadach ogłoszono bankructwo konsumenta-dłużnika z kredytem we frankach – uważa Bartosz Groele, wiceprezes Instytutu Allerhanda. I dodaje, że taki wyrok to dla banku sytuacja gorsza niż zwykła windykacja.
Czytaj: Łatwiej o upadłość konsumencką>>>

Bankowcy liczą na to, że klienci będą chcieli się z nimi dogadać. Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, ma nadzieję, że przepisy o upadłości konsumenckiej nie będą nadużywane. – Niezmiernie ważne będzie też to, żeby powstała dobra praktyka orzekania w takich sprawach - mówi prezes.
Prawnicy podkreślają, że upadłość konsumencka to tylko jedno z kilku rozwiązań. – W naszej ocenie w zaistniałej sytuacji należy rozważyć możliwość zastosowania klauzuli, na podstawie której dochodzi do nadzwyczajnej zmiany stosunków w trakcie wykonywania zobowiązania – uważa Emil Zalewski z działu procesowego Kancelarii Galt. – Można wtedy na drodze sądowej dochodzić dostosowania zobowiązania do zmienionych warunków i domagać się oznaczenia innego sposobu wykonania zobowiązania – dodaje prawnik.

 Źródło: Dziennik Gazeta Prawna>>>

ID produktu: 40117746 Rok wydania: 2014
Autor: urzędowe dokumenty
Tytuł: Prawo bankowe i inne akty prawne. Przepisy>>>