Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, wydawca m.in. Sytemu Informacji Prawnej LEX, z którego korzysta 80% największych kancelarii według rankingu Rzeczpospolitej, rusza z projektem badania opinii partnerów stu największych kancelarii prawnych. W imieniu wydawnictwa ankieterzy Instytutu IPSOS będą rozmawiać z prawnikami na temat kondycji gospodarki, poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach, wzrostu gospodarczego i pozostałych wskaźników ekonomicznych oraz samej branży prawniczej. Raz na kwartał będziemy publikować wyniki badań.

Dlaczego chcemy Państwu, czytelnikom Polskiego Serwera Prawa, zadać takie pytania? Uważamy, że doradcy są najbliżej przedsiębiorców i zwykle pierwsi wiedzą o zbliżającym się załamaniu rynku, wzroście cen produktów, utrudnieniach legislacyjnych, które mogą wpłynąć na działalność operacyjną przedsiębiorców w konkretnej branży. Doradcy znają poziom inwestycji przedsiębiorców oraz na podstawie własnych odczuć i dynamiki rozwoju poszczególnych departamentów w kancelarii, mogą ocenić ogólnie stan polskiej gospodarki. Opinia prawników wyrażona za pomocą skali, będzie użytecznym materiałem porównawczym dla mediów, dla ekonomistów, dla instytutów naukowych, dla Państwa klientów oraz dla… Państwa samych.

Podobne badania są prowadzone z powodzeniem na świecie, m.in. w Wlk. Brytanii. Wyniki badania będą publikowane raz na kwartał we wszystkich najważniejszych mediach oraz na stronach Polskiego Serwera Prawa. Badania będą anonimowe.  Będziemy prosić wybranych partnerów w firmach prawniczych o komentarz dla dziennikarzy, dotyczący wyników badania.  Projekt będzie realizowany przy współpracy PM Forum, stowarzyszenia marketingu usług profesjonalnych, do którego należą partnerzy oraz specjaliści ds. marketingu z 60 prestiżowych firm doradczych w regionie Europy Środkowo-wschodniej.

Jakie, ogólne pytania chcielibyśmy  zadać prawnikom? M.in.:
Jak  według Państwa sytuacja gospodarcza będzie zmieniać się w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
- poprawi się
- nie zmieni się
- pogorszy się

A Jak Pan(i) ocenia, jak będzie się kształtował napływ kapitału zagranicznego do Polski w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
- do Polski napłynie więcej kapitału
- do Polski napłynie tyle samo kapitału
- do Polski napłynie mniej kapitału

Jak Pan(i) ocenia wyniki ekonomiczne firm, dla których świadczycie Państwo usługi, gdy porównuje je Pan(i) z sytuacją sprzed 12 miesięcy?
- w większości przypadków poprawiły się
- nie zmieniły się
- w większości przypadków pogorszyły się

A jak ocenia Pan(i), czy w ciągu następnych 12 miesięcy firmy, dla których świadczycie Państwo usługi:
- powiększą zatrudnienie
- pozostawią zatrudnienie na takim samym poziomie
- będą dokonywały zwolnień

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy popyt na usługi prawne oferowane przez Pana(i) firmę:
- będzie rósł szybciej niż teraz
- będzie rósł w tym samym tempie
- będzie rósł wolniej
- będzie taki sam jak teraz
- będzie niższy

Projekt będzie realizowany wkrótce. Prosimy o umożliwienie kontaktu z Państwem ankieterom IPSOS. Jesteśmy ciekawi Państwa opinii na temat planowanych badań opinii wśród doradców prawnych. Prosimy o komentarze, sugestie, opinie na adres pwp@konsultanci.info.