Tadeusz Wiśniewski to profesor doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN, redaktor naukowy i autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz profesor zwyczajny w Katedrze Procedury Cywilnej i Prawa Własności Intelektualnej Akademii Leona Koźmińskiego.
I właśnie w tej uczelni wręczono mu 7 czerwca br. wydaną przez Wolters Kluwer Polska okolicznością księgę.

Na obszerne dzieło składa się, oprócz napisanego przez Michała Tomalaka, Tadeusza Erecińskiego, Jacka Gudowskiego i Maksymiliana Pazdana wstępu poświęconego drodze zawodowej i dorobkowi jubilata, także kilkadziesiąt artykułów poświęconych różnym problemom z zakresu prawa cywilnego. W powstaniu dzieła wzięło udział 85 autorów, a nad powstaniem księgi czuwał komitet redakcyjny w składzie: Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maksymilian Pazdan.

Laudacje podczas uroczystości wręczenie prof. Wiśniewskiemu księgi jubileuszowej wygłosili prof. Tadeusz Ereciński i prof. Maksymilian Pazdan, a o dorobku jubilata w imieniu wydawnictwa Wolters Kluwer Polska mówił prezes Zarządu Włodzimierz Albin.

Autorzy laudacji podkreślali bogaty i wszechstronny dorobek naukowy, oryginalny i znaczący wkład prof. Wiśniewskiego w rozwój doktryny prawa procesowego. Natomiast odczytanym podczas uroczystości liście prof. Małgorzata Gersdorf, I prezes Sądu Najwyższego stwierdziła, że prof. Wiśniewski spełniał się w życiu zawodowym jako sędzia Sądu Najwyższego, naukowiec oraz dydaktyk i na każdej z tych płaszczyzn wyróżniał się wszechstronną wiedzą i zaangażowaniem, godząc znakomicie teorię z praktyką stosowania prawa oraz jako wychowawca adeptów sztuki prawniczej.
Natomiast prorektor Akademii Leona Koźmińskiego dr hab. Monika Całkiewicz przypomniała, że Tadeusz Wiśniewski przeszedł całą drogę zawodową w wymiarze sprawiedliwości, od sędziego sądu rejonowego do pozycji sędziego Sądu Najwyższego, którą od pewnego etapu uzupełnił owocną praca naukową i dydaktyczną. Jak mówiła, to dobry wzór dla młodych prawników.

Na zdjęciu prof. Tadeusz Ereciński (z lewej) składa gratulacje prof. Tadeuszowi Wiśniewskiemu (z prawej).

 Prawnicy świętowali 45-lecie pracy prof. Tadeusza Wiśniewskiego