Uczestnicy konferencji zastanawiać się będą również nad kwestią wyzwań stojących przed polską prezydencją w UE w zakresie prac legislacyjnych dotyczących prawa do obrony. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane aktualne prace komisji kodyfikacyjnej prawa karnego w zakresie wzmocnienia prawa do obrony oraz raport „Effective Criminal Defence in Europe”. Omówiona zostanie też rola policji oraz prokuratury w zakresie zapewnienia kontaktu podejrzanego z adwokatem. Program konferencji przewiduje także dyskusję o kształtowaniu się standardów prawa do obrony w UE, polskiej praktyce w zakresie otrzymywania informacji o prawach oraz korzystanie z tłumacza, polskiej praktyce w zakresie pomocy prawnej oraz o możliwości przygotowania obrony, jak też o prawie do obrony a stosowaniu środków zapobiegawczych w Polsce.
Organizatorami konferencji są: Komisja Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Open Society Justice Initiative oraz Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat honorowy objęli Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości oraz Ryszard Kalisz, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Prelegentami konferencji będą m.in. prof. Mirosław Wyrzykowski, kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, Igor Dzialuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka NRA, dr Adam Bodnar sekretarz zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ryszard Kalisz, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Stanisław Zabłocki, sędzia SN oraz Emmanuel Ravanas z izby adwokackiej w Paryżu.

Program konferencji >>>