Obecnie trudno wyobrazić sobie prawnika, który nie używa systemów informacji prawnej, problem w tym, że niewielu zna ich wszystkie możliwości. Większość ogranicza się do przeglądania aktów prawnych i komentarzy, nie zdając sobie sprawy, że programy wyposażono w takie narzędzia, jak choćby możliwość wyszukania zestawienia orzeczeń wydanych przez konkretnego sędziego, co może być przydatne przy opracowywaniu strategii prowadzenia sprawy.

- Wielu użytkowników korzysta wyłącznie z podstawowych technik wyszukiwania, co może prowadzić do otrzymania szczątkowych, nie do końca odpowiadających rzeczywistości, wyników. To niesie ze sobą ryzyko błędu - podkreśla Barbara Szczepańska, Research Services Manager w polskim oddziale Hogan Lovells, podkreślając, że niezbędne są szkolenia w tym zakresie - Nieprzypadkowo w dużych kancelariach prawnych ekspertami w zakresie korzystania z SIP są bibliotekarze i pracownicy zespołów zarządzania wiedzą - dodaje.

– Dobra znajomość LEX-a nie tylko ułatwia pracę wielu firmom, kancelariom, urzędom czy sądom, ale też – w czasach coraz większej konkurencji - coraz częściej staje się atutem przesądzającym o zatrudnieniu danej osoby – mówi Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska. Wskazuje, że ten system informacji prawnej jest stale wzbogacany o nowe funkcjonalności, które warto dobrze znać – np. jak zmieniają się linie orzecznicze. To często bezcenna wiedza – szczególnie w biznesie.

Dlatego wydawnictwo podjęło współpracę z firmą Altcom Akademia, by wspólnie uczyć prawników biegłego posługiwania się systemem LEX.
- Celem tego partnerstwa jest stworzenie unikalnej oferty edukacyjnej dla pracowników działów prawnych, finansowych i HR w oparciu o ekspercką wiedzę specjalistów Wolters Kluwer i doświadczenie Altkom Akademii na rynku szkoleń dla biznes – mówi Tadeusz Alster - prezes Altkom Akademia S.A.

Co ciekawe, choć wydawałoby się, że brak znajomości narzędzi dostarczanych przez profesjonalne programy prawnicze będzie domeną starszych prawników, wcale tak nie jest - problem często dotyka młodszych specjalistów, wkraczających na rynek pracy.

- Brak umiejętności szukania zaawansowanego i krytycznego dotyczy szczególnie młodego pokolenia prawników, które przyzwyczajone jest do zadawania prostych i sugerujących ciąg dalszy zapytań w Google - mówi Barbara Szczepańska - Przenoszą oni te zwyczaje na systemy informacji prawnej - dodaje.

Dodatkowym problemem jest fakt, że młodzi prawnicy, starając się o pracę, deklarują dobrą znajomość obsługi systemów informacji prawnej, a w praktyce okazuje się, że nauczenie ich tego zajmuje nawet kilka miesięcy.

- Uzupełnienie kształcenia prawników o zaawansowane wyszukiwanie w systemach informacji prawnej powiązane z certyfikacją tych umiejętności pozwoli na efektywną pracę z systemami. Uzyskanie certyfikatu umożliwi pracodawcom wyselekcjonowanie kandydatów o już sprawdzonej wiedzy i umiejętnościach - podkreśla Barbara Szczepańska.