Jako najważniejsze z nich autorzy okolicznościowej analizy wymieniają ustawę oświatową znoszącą obowiązek szkolny dla 6-latków, ustawę wprowadzającą Program Rodzina 500+, ustawę umożliwiającą korzystanie z darmowych leków dla seniorów, ustawę uniemożliwiającą odbieranie dzieci rodzinom z powodu biedy, ustawę powołującą Akademię Sztuki Wojennej, tzw. Pakiet paliwowy uszczelniający pobór VAT, ustawę o utworzeniu piątego rodzaju Sił Zbrojnych - Wojsk Obrony Terytorialnej, ustawę przywracającą wiek emerytalny kobiet - 60 lat.

Jak ważny element działalności Sejmu VIII kadencji CIS wymienia też aktywne kształtowanie polityki imigracyjnej państwa. - W formie uchwały Sejm ocenił negatywnie decyzje unijną z września 2015 roku w sprawie przymusowej relokacji uchodźców i imigrantów. Parlament konsekwentnie utrzymywał swój sprzeciw wobec prób narzucenia Polsce mechanizmu stałej alokacji uchodźców. Stworzył też nowe przepisy, dające polskim służbom więcej czasu na sprawdzanie cudzoziemców, pragnących przekroczyć polska granicę. Z drugiej strony parlamentarzyści poparli ideę niesienia pomocy humanitarnej potrzebującym przede wszystkim bezpośrednio na miejscu, w rejonie dotkniętym wojną i na jego zapleczu - czytamy w opracowaniu.

Jego autorzy wskazują też najbardziej pracowitych posłów w tej kadencji. Wśród najaktywniejszych posłów sprawozdawców obecnej kadencji znajdują się: Andrzej Matusewicz z 40 sprawozdaniami, Anna Paluch (28) i Wojciech Zubowski (23). Pierwsza trójka jeżeli chodzi o wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu to: Mirosław Suchoń (364), Jerzy Meysztowicz (349) i Małgorzata Zwiercan (341). Z kolei liderem pod względem zgłoszonych interpelacji jest Grzegorz Furgo (634), który wyprzedził Annę Sobecką (583) i Jarosława Sachajkę (564). Ranking posłów z największą liczbą zgłoszonych pytań otwierają Paweł Kobyliński (1127), Elżbieta Duda (873) i Mirosław Suchoń (871). Zaś czołówka posłów w zestawieniu wg. liczby zgłoszonych pytań w sprawach bieżących wygląda następująco: Dariusz Starzycki (25) oraz Joanna Borowiak, Andrzej Gawron i Jarosław Gonciarz (wszyscy po 21).