- Tego rodzaju polityka będzie skuteczna tylko wtedy, gdy będzie jej towarzyszył otwarty europejski rynek wewnętrzny oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych i barier, z którymi borykają się przedsiębiorstwa - podkreślił Henri Malosse, przewodniczący Grupy Pracodawców, deklarując wsparcie dla środków, które zostaną podjęte aby zrealizować wspomniane cele. - Przedsiębiorcy, tak jak obywatele Europy, żywią wysokie oczekiwania wobec Unii Europejskiej i ogólnie rzecz biorąc odczuwają zawód z powodu braku chęci współpracy i skoordynowanych działań z jej strony w obliczu kryzysu finansowego - dodał przewodniczący.

Celem zorganizowanej wspólnie z hiszpańską Konfederacją Organizacji Pracodawców konferencji było określenie niezbędnych działań, mających na celu wyprowadzenie Unii Europejskiej z kryzysu. Pracodawcy wzywają Unię Europejską oraz rządy krajowe do zwiększenia poziomu inwestycji w edukację i szkolenia w perspektywie długoterminowej. Wzywają do ponownego wprowadzenia ducha innowacyjności i biznesowego sposobu myślenia do szkolnych programów nauczania, co przyczyniło by się do większej mobilności Europejczyków i stworzenia większych możliwości rynkowych dla ich pomysłów. Kultura przedsiębiorczości po raz kolejny musi się stać jedną z wartości europejskich.

W dziedzinie praw własności intelektualnej przedsiębiorcy wezwali do zwiększenia wysiłków w zwalczaniu podrabiania marek europejskich oraz do stworzenia wciąż nieistniejącego wspólnotowego patentu europejskiego. Pozostałymi postulatami Grupy Pracodawców są silniejsza kontrola pomocy państwa, większe zaangażowanie związków przemysłowych w opracowanie ustawodawstwa, skuteczniejsze wsparcie badań i innowacyjności oraz położenie kresu likwidacji przemysłu europejskiego.