Pozwy są możliwe dzięki ustaleniu wokół lotniska OOU. Właściciele nieruchomości z sąsiedztwa portu mogą się ubiegać o pieniądze na tzw. poprawę komfortu akustycznego oraz rekompensaty za spadek wartości nieruchomości.

Jak poinformował w piątek na konferencji prasowej wiceprezes Portu Lotniczego Poznań-Ławica Grzegorz Bykowski, skala roszczeń to ok. 46 mln zł.
Czytaj: W Poznaniu spór o sposób mierzenia hałasu wokół lotniska>>>

Ławica ma wiele uwag do opinii, jakie biegli sporządzili w już rozpoczętych sprawach. Port zwraca szczególnie uwagę, że są one wykonane na podstawie ofert sprzedaży nieruchomości, a nie opierają się na cenach faktycznie zawartych transakcji. W związku z tym Ławica zleciła analizę lokalnego rynku nieruchomości, która objęła 14 tys. transakcji. ”Wynika z niej, że nie ma realnego spadku wartości nieruchomości w związku z prowadzeniem OOU. Spadki wynoszą od 1-3 proc., czyli są w granicach błędu statystycznego” – powiedział Bykowski.

Zaznaczył, że dane te dotyczą tzw. strefy zewnętrznej OOU. Dla bezpośredniego sąsiedztwa lotniska zostanie sporządzona kolejna analiza. Port lotniczy chce udostępnić dokument sądowi oraz rzeczoznawcom majątkowym.

Nie wszyscy mieszkańcy OOU wystąpili do sądów. W 212 przypadkach prowadzona jest tzw. procedura koncyliacyjna. W części spraw zostały już podpisane ugody i Ławica wypłaciła odszkodowania w łącznej kwocie prawie 400 tys. zł. Według wiceprezesa Ławicy, to dowód, że "spółka nigdy nie miała zamiaru uchylać się od odpowiedzialności".

Port liczy, że trwające przed sądami sprawy potrwają od 12 do 36 miesięcy.

Obszar ograniczonego użytkowania lotniska Ławica to ponad 10 km kw. Na tym terenie mieszka około 6 tys. osób.

W lutym 2012 r. weszło w życie prawo ustalające obszary ograniczonego użytkowania wokół lotnisk. Do końca lutego 2014 r. mieszkańcy nieruchomości znajdujących się w tzw. obszarze ograniczonego użytkowania w okolicach poznańskiej Ławicy mogli składać wnioski o odszkodowanie.

Z chwilą utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania zarządzający lotniskiem zobowiązany jest do prowadzenia działalności w taki sposób, aby nie powodowała ona przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu lotniczego poza granicami tego obszaru. (PAP)