Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego absolwenci tegorocznego szkolenia oficerskiego zostali mianowani na stopień podporucznika Służby Więziennej. Wypromowano 410 oficerów, w tym 133 kobiety. Szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej ukończyli funkcjonariusze różnych specjalizacji: penitencjarnej, ochronnej, organizacyjno–prawnej, kadrowej, finansowej, ewidencyjnej, kwatermistrzowskiej, informatycznej, zatrudnienia oraz służby zdrowia.
Wiceminister  sprawiedliwości Wojciech Węgrzy, który uczestniczył w uroczystości, pogratulował wszystkim absolwentom szkolenia. - Wierzę, że w wypełnianiu szlachetnej misji służenia państwu i społeczeństwu, wykażecie się Panie i Panowie profesjonalizmem, rzetelnością i skutecznością – powiedział Wojciech Węgrzyn. Jak zaznaczył, pomimo różnorodnych zagrożeń polskie jednostki penitencjarne bardzo dobrze zabezpieczają społeczeństwo przed pozbawionymi wolności sprawcami przestępstw.  - Godne uznania jest konsekwentne wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych, usprawnianie procesu szkolenia, podnoszenie standardów bezpieczeństwa i efektywności zarządzania oraz prawidłowe wypełnianie nałożonych obowiązków. – podkreślił wiceminister.