Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 czerwca 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 1762/09) dotyczący radców prawnych świadczących usługi pomocy z urzędu ma znaczenie również dla adwokatów i doradców podatkowych. Jak stwierdza Dominik Szczygieł, doradca podatkowy i radca prawny w kancelarii MSDS, wszystkie trzy podmioty świadczą pomoc prawną z urzędu na analogicznych zasadach.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego został wydany w związku ze skargą na negatywną interpretację indywidualną ministra finansów. Spór dotyczył tego, kto jest podatnikiem VAT w sytuacji świadczenia czynności w zakresie pomocy prawnej z urzędu przez radcę prawnego wykonującego zawód w spółce osobowej.
Jak mówi Tomasz Sobczak, ekspert podatkowy z kancelarii Grynhoff i Woźny Wspólnicy, dla rozstrzygnięcia sporu istotny był fakt, że pełnomocnictwo procesowe, w tym tzw. urzędówka, zawsze jest pełnomocnictwem udzielonym osobiście konkretnemu radcy prawnemu, niezależnie od tego, czy działa on indywidualnie, czy też w spółce.
– Niemniej jednak każda pomoc prawna świadczona przez takiego radcę prawnego, w tym również ta z urzędu, jest wykonywana w ramach działalności spółki. W efekcie to spółka będzie podatnikiem VAT – stwierdza Tomasz Sobczak.

Źródło: Gazeta Prawna