Skutkiem opóźnień w implementacji tzw. Dyrektywy ZAFI jest niemożność stosowania uzupełniającego ją rozporządzenia ws. zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. Nie wiadomo bowiem, jakie instytucje byłyby związane tymi przepisami.