W spotkaniu, które odbyło się 14 maja 2015 r. w Warszawie, udział wziął również Stephen Mull, ambasador USA w Polsce.
- W obliczu postępującej globalizacji światowych gospodarek oraz coraz większego wykorzystania nowoczesnych technologii komunikacyjnych w biznesie, cyberbezpieczeństwo staje się fundamentem bezpieczeństwa gospodarczego – podkreślił po spotkaniu wiceminister Bąk. Dodał, że w tym zakresie konieczna jest współpraca pomiędzy krajami UE a partnerami na całym świecie. Podkreślił, że Polska konsekwentnie realizuje strategię bezpieczeństwa w tym obszarze.

Czytaj: Coraz więcej strat na skutek cyberprzestępczości>>

Wiceminister Dycha przypomniał, że zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami i cyberbezpieczeństwem stanowią również element negocjowanego pomiędzy UE i USA porozumienia TTIP. Jego celem jest dalsza liberalizacja dostępu do rynków wewnętrznych, ograniczanie barier inwestycyjnych poprzez lepsze regulacje, eliminacja ceł we wzajemnym handlu oraz niwelowanie kosztownych barier pozataryfowych.
Podsekretarz stanu w MG zaznaczył również, że Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej zaawansowanej pod względem technologicznym gospodarki na świecie. – Dynamiczny rozwój sektora ICT w Polsce sprawia, że w relacjach między naszymi krajami istnieje potencjał do zacieśniania współpracy w zakresie nowoczesnych technologii i zapewnienia bezpieczeństwa w ich wykorzystaniu – ocenił.  
Jak poinformowano, uczestnicy spotkania rozmawiali również o perspektywach współpracy w zakresie obronności oraz roli i znaczeniu infrastruktury krytycznej w zapewnieniu bezpieczeństwa gospodarczego.