Od października 2015 r. podwoi się liczba sędziów Sądu Ogólnego (jeden z trzech sądów TS UE), który rozpatruje głównie sprawy gospodarcze. Teraz ma 28 członków – po jednym na kraj członkowski UE. Docelowo ma być ich po dwóch na każdy kraj. W pierwszym etapie reformy, od października 2015, dojdzie 12 sędziów.
Trudno było znaleźć akceptowaną przez wszystkie kraje kolejność dołączania sędziów. Dlatego zdecydowano się na losowanie. W jego wyniku jednym z 12 nowych sędziów będzie Polak.
Polska ma też swojego sędziego w Trybunale Sprawiedliwości – Marka Safjana. Więcej: Rzeczpospolita>>>

ID produktu: 40442745 Rok wydania: 2015
Autor: Paweł Marcisz
Tytuł: Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej>>>