Komisja zajmowałaby się  funkcjonowaniem rynku energii, bezpieczeństwa energetycznego państwa i nadzoru właścicielskiego nad własnością publiczną w tym sektorze. Ponadto komisja będzie zajmować się m.in. zagraniczną polityką energetyczną, gospodarką surowcami mineralnymi oraz rozwojem energetyki atomowej. Zdaniem wnioskodawców problemy energetyki nabierają w ostatnim czasie znaczenia, a ich interdyscyplinarny charakter uzasadnia potrzebę powołania komisji zajmującej się wyłącznie tym zagadnieniem. Pierwsze czytanie projektu przeprowadzono 22 października 2013 r. w Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich, która tego dnia przyjęła go z poprawkami obejmującymi m.in. rozszerzenie nazwy komisji. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Jerzy Budnik. Głosowanie nad projektem uchwały odbędzie się w piątek.