Informację taką przedstawił pełnomocnik komendanta głównego policji ds. ochrony praw człowieka w odpowiedzi na wystąpienie w tej sprawie rzecznika praw obywatelskich.

Rzecznik upominał się o zapewnienie możliwości kontaktu z prawnikiem już na etapie zatrzymania. - Od postawy funkcjonariusza policji i przystępnej informacji dla zatrzymanego o jego prawach, w tym prawie do kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, zależy urzeczywistnienie w praktyce konstytucyjnie chronionego prawa do obrony – pisał RPO.

 

Dowiedz się więcej z książki
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złMłodszy inspektor. Krzysztof Łaszkiewicz podkreślił, że w piśmie informującym jednostki organizacyjne policji o ogłoszeniu nowych wytycznych, wyeksponowane zostaną zagadnienia, wymagające szczególnej uwagi policjantów, m.in. kwestia prawidłowego realizowania obowiązku informowania uczestników postępowania przygotowawczego, w tym osoby zatrzymanej, o ich prawach i obowiązkach oraz wykonywania przez policjantów praw uczestnika postępowania.
Pełnomocnik komendanta głównego policji zapewnił jednocześnie, że policja dołoży wszelkich starań, aby nie dochodziło do nieprawidłowości dotyczących dostępu zatrzymanych do pomocy prawnej.