Jak można przeczytać w specjalnym oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do wyboru profesora przyczyniły się kompetencje, wiedza i doświadczenie kandydata oraz kampania promocyjna przeprowadzona przez ten resort.
Prof. Hofmański będzie pierwszym polskim sędzią w historii Trybunału działającego od 2002 r. Wyboru dokonały Państwa-Strony Rzymskiego Statutu. Polak został wybrany większością 2/3 głosów. Kampanię promocyjną polskiego kandydata prowadził Departament Prawno - Traktatowy MSZ RP pod nadzorem podsekretarza stanu w MSZ prof. Artura Nowaka-Fara.
- Proces negocjacji był bardzo trudny, ale Polska pokazała, że potrafi budować sojusze na forum międzynarodowym. Jest to ogromny sukces Polski i samego prof. Hofmańskiego - mówi Stały Przedstawiciel Polski przy ONZ Ambasador Bogusław Winid. - Wybór należy uznać za wyraz uznania dla rosnącej roli Polski na forum organizacji międzynarodowych, w tym w szczególności ONZ” – dodaje.

Prof. dr hab. Piotr Hofmański jest kierownikiem Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1978), stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1981 r., broniąc rozprawę "Orzekanie w procesie karnym o naprawieniu szkody wyrządzonej przez pracownika" (UMK). Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie postępowania karnego (Uniwersytet Śląski w Katowicach 1990, tytuł rozprawy: "Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego"). W 1997 r. decyzją Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk prawnych.
Prof. Hofmański w latach 1991-2002 był kierownikiem Zakładu Prawa Karnego na Uniwersytecie w Białymstoku, w latach 1991-1996 prodziekanem Wydziału Prawa tego uniwersytetu. Od 1996 r. jest sędzią Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, a od 1999 r. rzecznikiem prasowym tego sądu. Od 2003 r. kieruje Katedrą Postępowania Karnego UJ. Od wielu lat uczestniczy w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. W latach 2009 - 2013 jako zastępca przewodniczącego, a od stycznia 2013 r. jako przewodniczący Komisji. Ekspert Rady Europy, Kawaler Srebrnego Krzyża Zasługi (2000 r.). Jest autorem ponad 200 prac naukowych dotyczących różnorodnych aspektów materialnego i procesowego prawa karnego.
- Bardzo oczekiwałem na ten sukces pana prof. Hofmańskiego, ponieważ był on znakomitym kandydatem na sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego. Uważam, że to jest w ogóle bardzo poważny sukces polskich prawników i Polski – powiedział znany karnista, były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll.
- To niewątpliwy sukces profesora Hofmańskiego, ale także Polski na arenie międzynarodowej. Ponadto uważam, że jego bogate doświadczenie zawodowe będzie solidną podstawą w pracy na rzecz Międzynarodowego Trybunału Karnego – mówi minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk.

 

Międzynarodowy Trybunał Karny został powołany przez państwa – Strony Rzymskiego Statutu - w celu sądzenia pojedynczych osób oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni międzynarodowych. Siedzibą Trybunału jest Haga.