Podatnicy podatku akcyzowego i podatku od gier złożą e-deklaracje

W związku z wdrożeniem Modułu Komunikacji Elektronicznej Systemu ZEFIR Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom nową aplikację do przesyłania deklaracji elektronicznych "Sofa" - System Obsługi Formularzy Akcyzowych, Gier i Kopalin.

Aplikacja "Sofa" umożliwia wygenerowanie pliku xml dla deklaracji podatku akcyzowego i podatku od gier. Dla podatku akcyzowego są to deklaracje: AKC-4A, AKC-4B, AKC-4C, AKC-4H, AKC-4I, AKC-4K, AKC-U. Pozostałe udostępnione deklaracje to: POG-5, POG-5A, POG-5C, POG-5D, POG-4, POG-4A, POG-4R, POG-P oraz GHD-1.

W celu wykorzystania aplikacji należy wysłać informację na adres: IZFW@kra.mofnet.gov.pl , podając nazwę firmy, rodzaj deklaracji oraz dane kontaktowe.

Po prawidłowym przesłaniu deklaracji w formacie xml w środowisku testowym Przedsiębiorca/Podatnik może podjąć decyzję o wykorzystaniu wygenerowanego pliku w środowisku produkcyjnym.

Resort finansów poinformował również, że przygotowywane są kolejne deklaracje.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 12 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 12 czerwca 2012 r.