Podatki płacę w ... Opolu

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu współpracując z Urzędem Miasta prowadzi kampanię informacyjną „Podatki płacę w Opolu", skierowaną do osób, które pracują i studiują w tym mieście, ale rozliczają się z podatku w innych miejscowościach.

Kampania ma przekonać do wskazywania w zeznaniu podatkowym opolskiego adresu zamieszkania, dzięki czemu część odprowadzanych podatków trafi do tego miasta i zostanie przeznaczona na poprawę komfortu życia, nowe chodniki, drogi, żłobki i rozwój kultury.

Odbyło się już pierwsze robocze spotkanie współpracujących instytucji w celu omówienia programu działań. Podczas wspólnej konferencji prasowej z udziałem Prezydenta Miasta Opola, przedstawiono założenia projektu, sposób ich promowania (bilbordy, banery, reklama radiowa, emisja plakatów). Przedstawiciele Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu wyjaśnili zasady wpływu podatków do budżetu gminy, przedstawili przepisy dotyczące właściwości miejscowej urzędów skarbowych w związku z adresem zamieszkania podatników oraz szczegółowo omówili formularz ZAP- 3, służący m.in. zmianie adresu zamieszkania.

Przypomnijmy, że wcześniej podobną kampanię przeprowadzał już Kraków, który w ubiegłym roku zyskał ponad 6,5 tys. podatników i blisko 10 mln zł dodatkowych wpływów. Przyjmuje się, że przeprowadzona akcja mogła w pewnym stopniu przyczynić się do osiągnięcia dobrego wyniku. Jednak według szacunków w Krakowie ciągle jeszcze mieszka ok. 145 tys. osób, które są zameldowane w innych miejscowościach i tam płacą podatki.

A zgodnie z prawem, w przypadku podatku PIT miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania (a nie zameldowania) podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. W danym mieście mogą się więc rozliczać również wszystkie te osoby, które w nim mieszkają bez zameldowania. Dlatego wystarczy złożyć w urzędzie skarbowym, właściwym dla miejsca zamieszkania formularz ZAP-3, w którym wykaże się dla celów podatkowych adres zamieszkania.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, www.krakow.pl, stan z dnia 11 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 11 stycznia 2013 r.