Nowe przepisy zmniejszają kwoty dofinansowań oraz ograniczają ulgi we wpłatach na PFRON. Co więcej, dla zdecydowanej większości ZPChr nie przysługują już zwolnienia z podatków i opłat. - Konsekwencją wprowadzonych zmian prawnych jest doprowadzenie do sytuacji, gdzie pracodawcy coraz mniej chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne - twierdzi organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. - W licznych komunikatach prasowych i wystąpieniach sprzeciwialismy się nowelizacji ustawy. Podkreślaliśmy, iż jej skutkiem będzie przede wszystkim spadek zatrudnienia osób niepełnosprawnych, niestety nasze przypuszczenia się potwierdziły – mówi Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP.
Z danych PFRON wynika, iż od grudnia 2010 r. do maja 2011 r. o 13 proc. spadła liczba osób niepełnosprawnych, na które pracodawcy pobierali dofinansowanie, na rynku chronionym jest to spadek o 14 proc. Ponadto liczba niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym rynku spadła w tym okresie o 9,3 proc. - Trzeba zaznaczyć również, że aż 176 firm utraciło lub zrezygnowało ze statusu ZPChr, a liczba ta będzie rosnąć. Powyższe dane wskazują na załamanie pozytywnego trendu zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Dobre efekty związane z promowaniem pracy niepełnosprawnych mogą zostać zmarnowane, ponieważ realne zachęty do ich zatrudniania zostały ograniczone - twierdza ekspercu Pracodawców RP.
Ich zdaniem przyczyną takiego stanu rzeczy są z pewnością nowe zasady dofinansowania zatrudniania osób z niepełnosprawnością. O ile obowiązki nałożone na ZPChr pozostają niezmienione od wielu lat, o tyle pomoc publiczna na zatrudnienie niepełnosprawnych jest poprzez kolejne nowelizacje ustawy poddawana systematycznej redukcji.
W ocenie Pracodawców RP ograniczenie dofinansowań, którego celem jest przejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy, w tym do strefy publicznej nie rozwiąże ich problemu związanego z zatrudnieniem. - Mimo starań ustawodawcy, aby otwarty rynek przejął część odpowiedzialności za zatrudnienie niepełnosprawnych okazało się, że w praktyce niewiele w tej materii uległo zmianie - czytamy w opinii Pracodawców RP. Zdaniemtej organizacji, strona rządowa powinna niezwłocznie podjąć działania w celu ustabilizowania sytuacji na rynku pracy i powstrzymania likwidacji miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.