Powiedziała o tym podczas piątkowego wywiadu dla radia TOK FM. Jak mówiła, Jarosław Kaczyński zachęcał uczestniczących w spotkaniu polityków do szukania pola do kompromisu w sporze o Trybunał Konstytucyjny, ale na konkretne pytanie, postawione m.in. przez nią odpowiedział, że opublikowanie wyroku nie wchodzi w grę.
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreślała, że dla jej ugrupowania publikacja tego wyroku jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia rozmów o ewentualnych nowych rozwiązaniach prawnych. Bezpośrednio po spotkaniu oceniła, że czwartkowe spotkanie stanowiło próbę przejścia przez obóz rządzący do porządku dziennego nad brakiem publikacji przez rząd orzeczenia TK, nad którym to "przejść do porządku dziennego nie można".

Sceptycznie o wynikach spotkania wypowiadał się po jego zakończeniu lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. - Na spotkaniu liderów partii przełomu nie było, nie widzę szansy na kompromis przy stanowisku prezentowanym przez Jarosława Kaczyńskiego - oświadczył  Schetyna.

Jarosław Kaczyński zapowiedział podczas spotkania, że Sejm podejmie prace nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, a partie będą mogły przedstawić swoje propozycje zmian. - Ta ustawa grudniowa będzie zmieniona. Czyli jest rozwiązanie, które traktujemy jako kompromisowe i przychylenie się do wniosków Komisji Weneckiej - podkreślił Kaczyński. Przypomniał, że rozpoczął prace zespół ekspertów powołany przez marszałka Sejmu, który ma przeanalizować sytuację wokół TK i opinię Komisji Weneckiej. Konkluzje pracy zespołu mają być przedstawione Sejmowi.

Czytaj:
Po spotkaniu szefów partii: PiS – jest przełom. Opozycja sceptyczna>>
Premier: poszukujemy kompromisu politycznego ws. TK