Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła informację o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 10 i 24 maja 2015 r. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Andrzej Sebastian Duda – 8 630 627 głosów, tj. 51,55 proc. liczby ważnych głosów.
Bronisław Maria Komorowski – 8 112 311 głosów, tj. 48,45 proc. liczby ważnych głosów.
W związku z tym Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej został wybrany Andrzej Sebastian Duda.
Frekwencja wyborcza 24 maja wyniosła 55,34 proc. Do głosowania uprawnionych było 30 709 281 osób. Karty do głosowania pobrało 16 956 615 wyborców. Liczba głosów nieważnych wyniosła 250 231, a więc 1,47 proc. wszystkich oddanych głosów. Głosowanie odbywało się w 27 817 obwodach głosowania.
Z danych Okręgowych Komisji Wyborczych wynika, że Duda zwyciężył w 27 okręgach wyborczych, tych samych, w których triumfował w pierwszej turze, położonych we wschodniej części kraju. Komorowski wygrał w 24 okręgach, triumfował w zachodniej i północnej Polsce.
Największe procentowe poparcie Duda uzyskał w okręgu nr 28 w Rzeszowie - 72,9 proc. Drugi wynik uzyskał w okręgu nowosądeckim (Małopolskie) - 72,67 proc.; trzeci w okręgu zamojskim (Lubelskie) - 72,27 proc. Na Komorowskiego największy odsetek wyborców oddał głos w okręgu poznańskim – 66,4 proc. W dalszej kolejności są okręgi nr 36 w Gdańsku – 62,93 proc. oraz Gdyni – 61,86 proc.

 

Wiesław Skrzydło
 
Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r.>>>
 

Uroczystość wręczenia Andrzejowi Dudzie aktu wyboru na prezydenta odbędzie się 29 maja. Jak wcześniej zapowiadano, ma się ona odbyć w Pałacu w Wilanowie.
Andrzej Duda urząd prezydenta obejmie 6 sierpnia po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. Do tego momentu będzie prezydentem-elektem.
.....................

Andrzej Duda urodził się 16 maja 1972 r. w Krakowie. Pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej. Ukończył krakowskie II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W lutym 1997 r. rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Postępowania Administracyjnego UJ, a od października 2001 r. został zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ. W styczniu 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy "Interes prawny w polskim prawie administracyjnym". Jest wykładowcą prawa administracyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, na urlopie bezpłatnym ze względu na sprawowanie mandatu poselskiego. Wiosną 2005 r. założył własną kancelarię prawną.
Po wyborach parlamentarnych w 2005 r. rozpoczął współpracę z klubem parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości - został ekspertem od legislacji. Wraz z Arkadiuszem Mularczykiem jako ekspert PiS przygotowywał w 2005 r. tekst nowelizacji ustawy lustracyjnej. Od 1 sierpnia 2006 r. był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W resorcie, którym kierował Zbigniew Ziobro, odpowiadał za legislację, współpracę międzynarodową oraz przebieg informatyzacji sądów i prokuratur. W 2007 r., reprezentując Polskę, podpisał europejską umowę o ochronie dzieci przed molestowaniem.
Od listopada 2007 do 2011 r. był członkiem Trybunału Stanu powołanym przez Sejm. Od stycznia 2008 był podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dymisję z tego stanowiska złożył w lipcu 2010 r. po wyborze Bronisława Komorowskiego na urząd prezydenta.
Prezydenccy ministrowie - Jacek Sasin, Maciej Łopiński, Małgorzata Bochenek, Andrzej Duda i Bożena Borys-Szopa - napisali wtedy w liście: "Mieliśmy honor cieszyć się zaufaniem męża stanu, człowieka wyjątkowego, nie tylko dzięki swoim osobistym przymiotom, ale przede wszystkim w kontekście Jego bezwarunkowej lojalności wobec Polski i narodu polskiego, dzięki Jego patriotyzmowi - mądremu, odważnemu i niezłomnemu. Wzięliśmy skromny udział w realizacji Jego programu, w urzeczywistnianiu Jego wizji Polski solidarnej, sprawiedliwej, szanowanej w świecie, silnej i zasobnej".
Duda zawsze podkreślał, że praca w Kancelarii Prezydenta była dla niego zaszczytem. Towarzyszy córce Lecha Kaczyńskiego Marcie, gdy odwiedza ona grób rodziców w Katedrze na Wawelu.
W 2010 r., wieku 38 lat, Duda kandydował na stanowisko prezydenta Krakowa. Startował pod hasłem "Kraków przyszłości", a w kampanii podkreślał, że Kraków potrzebuje zmian i nowej energii. Uzyskał 56 302 głosy i nie przeszedł do drugiej tury wyborów, w której zmierzyli się prezydent Jacek Majchrowski i wojewoda małopolski Stanisław Kracik.
Duda został wówczas radnym Krakowa; zrezygnował z mandatu radnego po wyborach parlamentarnych z 2011 r., gdy startując z listy PiS, zdobył 79 981 głosów (najlepszy wynik w Małopolsce) i został posłem. Od listopada 2013 do stycznia 2014 był rzecznikiem prasowym PiS. Zdobył mandat w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego (startował z listy PiS).
Komitet Dudy złożył w PKW blisko 1,6 mln podpisów z poparciem dla jego kandydatury na prezydenta; najwięcej ze wszystkich kandydatów.
(ks/pap)