Nowelizacja to wynik interwencji Komisji Europejskiej, która uznała polskie przepisy za sprzeczne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ponieważ - jej zdaniem - dyskryminują obywateli ze względu na przynależność państwową.

Złożenie pisma w placówce operatora świadczącego usługę powszechną w innym państwie UE będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Nowelizacja ograniczy także obowiązek ustanawiania pełnomocnika do doręczeń - ma on dotyczyć jedynie osób, które zamieszkują poza UE. Nowela wejdzie w życie 17 sierpnia 2013 r.