Posłowie PiS uważają też, że trzeba wykreślić art. 17 konstytucji, zgodnie z którym "w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony". PiS chce również powołania nadzwyczajnej sejmowej komisji ds. deregulacji i zmian w konstytucji.
W środę  z przedatwicielami PiS spotkał się minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. Po spotkaniu zapowiedział skonsultowanie pomysłów PiS w sprawie deregulacji z premierem oraz kierownictwami PO i PSL.
W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad kolejną transzą zawodów, do których dostęp ma być ułatwiony lub całkowicie otwarty - dodał szef resortu Jarosław Gowin. O samym spotkaniu z przedstawicielami PiS powiedział, że ustalony został pewien tryb współpracy. "Mam nadzieję, że będą brać aktywny udział w merytorycznej pracy nad ustawą deregulacyjną. Ustaliliśmy tryb roboczej współpracy; podobny tryb chcemy zaproponować pozostałym klubom parlamentarnym, przede wszystkim opozycyjnym. Kluby koalicyjne, jak sądzę, stoją z definicji za postulatem poszerzenia wolności gospodarczej" - powiedział Gowin. (ks/pap)

Czytaj także: Gowin: przed zmianą konstytucji rozważyć wniosek do TK