W przypadku zawodów prawniczych największe zmiany dotyczą notariuszy. Zlikwidowana zostaje asesura. Dotychczas po odbyciu 2,5-rocznej aplikacji i zdaniu egzaminu notarialnego kandydat na notariusza musiał przez co najmniej dwa lata pracować jako asesor w kancelarii notarialnej. Według nowych przepisów już po egzaminie zawodowym będzie mógł zostać notariuszem. Ale aplikacja została ona wydłużona do trzech i pół roku.
Jednak osobom wchodzącym do zawodu, nowa ustawa daje alternatywę. Po zdanym egzaminie będą mogły zostać zastępcą notariusza i pracować na tym stanowisku w już istniejącej kancelarii.
Znowelizowana ustawa ułatwi również przechodzenie między zawodami prawniczymi. Adwokatem lub radcą prawnym będzie mógł zostać komornik z co najmniej trzyletnim doświadczeniem (dotychczas jest to możliwe tylko np. dla notariusza czy sędziego). Nowe przepisy poszerzają również katalog osób, które mogą przystąpić do egzaminów zawodowych bez konieczności odbywania aplikacji. Dotychczas do egzaminu adwokackiego i radcowskiego mogły przystępować osoby, które miały odpowiednie, minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe. Nowa ustawa skraca ten czas do czterech lat.