W projekcie ustawy powołującym Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat zawarto preambułę, w której wskazano, że żadne tego typu działania "mimo upływu lat – nie mogą być chronione tajemnicą, ani nie mogą ulec zapomnieniu – dla ochrony czci, praw i godności osób poszkodowanych".

Komisja - ma też prowadzić działalność prewencyjną i edukacyjną oraz wydawać postanowienia o wpisie do rejestru, stanowiącego część Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.  Projekt przedłożył Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów.

 


Większa ochrona dzieci? 

W uzasadnieniu podkreślono, że dzieci poniżej 15 roku życia, wymagają szczególnej ochrony, gdyż szkody im wyrządzone mają najczęściej charakter nieodwracalny, a ze skutkami doznanej traumy borykają się przez całe - także dorosłe - życie. 

- Wiele z tych czynów popełnionych w przeszłości nie zostało należycie wyjaśnionych, zarówno z uwagi na tuszowanie takich zdarzeń przez lokalną społeczność, niewłaściwe działania organów powołanych do zwalczania i zapobiegania przestępczości na tle seksualnym, ale także z uwagi na strach i wstyd towarzyszący ofiarom takich przestępstw oraz inne bariery psychologiczne - podniesiono. 

Czytaj: Nawet 30 lat za pedofilię, wyższe kary dla pedofilów-opiekunów dziecka>>

Niezależny organ, siedmiu członków

Komisja ma być niezależna od organów władzy publicznej. W jej skład ma wejść 7 członków: w tym trzech – powołanych przez Sejm większością 3/5 głosów; jednego – powołanego przez Senat większością 3/5 głosów, a także po jednym członku powołanym przez: prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka. 

Czytaj: Dziecko może być wykorzystane także w cyberprzestrzeni - w polskich przepisach luka>>

Członkami Komisji - jak zapisano - powinny zostać osoby o najwyższym stopniu wiedzy merytorycznej oraz bogatym doświadczeniu zawodowym. Zgłaszać ich będą mogły: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Rada Prokuratorów, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Izba Psychologów oraz organizacje pozarządowe, których zadania statutowe przez co najmniej 2 lata obejmowały działania związane z prawami dzieci, w szczególności związane z ochroną i przeciwdziałaniem przemocy, w tym seksualnej.

Przewodniczącego Komisji wybierać będzie – spośród członków Komisji – Sejm zwykłą większością głosów. Kadencja organu mai trwać 7 lat, a w pracach Komisji będzie mógł brać udział, z głosem doradczym i na zaproszenie przewodniczącego – przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.