Debata odbędzie się 6 grudnia 2017 r. w godz. 17.00—19.00 w sali Marii Skłodowskiej-Curie (nr 123) w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie przybycia do 5 grudnia 2017 r. e-mail: panstwoiprawo@wolterskluwer.pl, tel. 22 628 82 96