W poniedziałek w warszawskim Pałacu Staszica po raz 53 wręczono nagrody w Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.

Do konkursu zgłoszono i dopuszczono 12 prac habilitacyjnych oraz 17 prac doktorskich. Prace oceniał powołany przez Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN Sąd Konkursowy w składzie: przewodniczący – prof. A. Wróbel; członkowie – prof. E. Bagińska, prof. B. Cudowski, prof. D. Kornobis-Romanowska, prof. A. Młynarska-Sobaczewska, prof. D. Szumiło-Kulczycka, prof. K. Ślebzak oraz prof. T. Ereciński jako przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., które jest wydawcą Państwa i Prawa.

W kategorii rozpraw habilitacyjnych Sąd Konkursowy postanowił nie przyznać pierwszej nagrody. Natomiast drugą nagrodę otrzymała dr hab. Anna Tischner (UJ) za pracę pt. „Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej”.

Za rozprawę doktorską pierwszą nagrodę otrzymał dr Adam Ploszka (UW) za pracę pt. „Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej”.
Drugą nagrodę w tej kategorii przyznano dr Jarosławowi Łukawskiemu (INP PAN) za pracę pt. „Zgoda warunkowa na dokonanie koncentracji przedsiębiorców w polskim prawie ochrony konkurencji na tle rozwiązań w prawie unijnym”;
Wyróżnienia ortzymali: dr Rafał Rzeszotarski (UAM) za pracę pt. „Przejęcie i wycofanie z obrotu giełdowego (delisting) zagranicznej spółki publicznej – zagadnienia kolizyjnoprawne oraz dr Kamil Szpyt (AFM) za pracę pt. „Obrót dobrami wirtualnymi w grach komputerowych. Studium cywilnoprawne”.

Na zdjęciu od lewej: Adam Ploszka, Anna Tischner, Jarosław Łukawski, Rafał Rzeszotarski, Karol Szpyt

 
Państwo i Prawo - PRENUMERATA - Lex Reader>>