Członkini KRS sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz poinformowała, że jeszcze nie wiadomo, kiedy Rada zajmie się tymi wnioskami. - Nie wyznaczono jeszcze porządku najbliższego posiedzenia Rady. W przyszłym tygodniu zbierze się Prezydium KRS, które ustali porządek posiedzenia Rady - powiedziała sędzia.

Natomiast rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera powiedział, że kwestia opiniowania sędziów NSA "nie stanęła na dzisiejszym posiedzeniu" Rady. I dodał, że nie wszystkie punkty przewidziane wstępnie na posiedzenie w tym tygodniu zostały zrealizowane. Jak poinformował, kolejne posiedzenie KRS przewidziane jest w tygodniu zaczynającym się od 23 lipca br.

Naczelny Sąd Administracyjny poinformował, że 33 sędziów tego sądu, którzy ukończyli 65 lat - w tym prezes NSA Marek Zirk-Sadowski - złożyło oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska. Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów administracyjnych "w sprawach nieuregulowanych w ustawie, do NSA oraz do sędziów, urzędników i pracowników tego sądu, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Sądu Najwyższego".