Oświadczenie jest reakcją na wniosek złożony przez sędziego SN Martę Romańską - w uzgodnieniu  z innymi sędziami z kolegium - prezesami SN Dariuszem Zawistowskim, Michałem Laskowskim i Józefem Iwulskim oraz sędziami Agnieszką Piotrowską, Dariuszem Dończykiem, Bohdanem Bieńkiem, Jarosławem Matrasem, Tomaszem Artymiukiem i Krzysztofem Rączką - o "niezwłoczne wyznaczenie posiedzenia kolegium" w związku z orzeczeniami TSUE z ubiegłej środy i czwartku. 

TSUE kwestionuje system odpowiedzialności dysplinarnej sędziów

W orzeczniu z 15 lipca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce, który nie zapewnia niezależności Izby Dyscyplinarnej, nie jest zgodny z prawem Unii. TSUE uwzględnił wszystkie zarzuty podniesione przez Komisję Europejską i stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa UE.

Czytaj: TSUE: Polski system dyscyplinarny wobec sędziów sprzeczny z prawem UE>>

 


Natomiast w postanowieniu ogłoszonym 14 lipca br. Polska została zobowiązana Polski do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Decyzję o zastosowaniu takich środków tymczasowych podjęła w środę wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sędzia Rosario Silva de Lapuerta na wniosek Komisji Europejskiej w związku z toczącym się przed TSUE postępowaniem ze skargi z 1 kwietnia 2021 r., w której Komisja uznała, że polskie przepisy naruszają prawo Unii. Według KE, nowelizacja m.in. Prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w Polsce w lutym 2020 r. "zakazała wszystkim sądom krajowym badania spełnienia wymogów Unii dotyczących niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy".

Czytaj: TSUE: Polska ma zawiesić Izbę Dyscyplinarną SN>>

TK pozwala nie uznawać orzeczeń TSUE

Jednocześnie także 14 lipca Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepis traktatowy w zakresie, w jakim Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje środki tymczasowe odnoszące się do polskich sądów jest niekonstytucyjny. 

Czytaj w LEX: Niezawisłość a odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów >

Czytaj: TSUE: Natychmiast zawiesić Izbę Dyscyplinarną. TK: Nie musimy wykonywać postanowień TSUE>>

Po tych wszystkich wydarzeniach pierwsza prezes Sądu Najwyższego wydała oświadczenie stwierdzające, że jest "głęboko przekonana, że Izba Dyscyplinarna jest w pełni niezależna w sprawowaniu przypisanej jej jurysdykcji".  I poinformowała o uchyleniu zarządzenia dotyczącego wykonania postanowienia TSUE z 8 kwietnia 2020 r, któreg częścowo blokował dopłyb spraw dotyczacych sędziów do Izby Dyscyplinarnej. Rzecznik ID ogłosił natychmiast, że decyzja ta otwiera możliwość orzekania przez Izbę również w sprawach dyscyplinarnych.

Czytaj w LEX: Tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego - co praktyce oznacza postanowienie TSUE z 8.04.2020 r. >

Czytaj też: 
Pierwsza prezes SN pozwala Izbie Dyscyplinarnej orzekać>>
Izba Dyscyplinarna SN rozpoznaje sprawy sędziów>>

Po tym oświadczeniu grupa sędziów SN zażądała zwołania w tej sprawie posiedzenia Kolegium Sądu Najwyższego. - Zarówno Pani Sędzia, jak i wszyscy pozostali członkowie, zostali poinformowani o planowanym kolejnym posiedzeniu Kolegium we wrześniu br., przy uwzględnieniu i poszanowaniu planów urlopowych wszystkich sędziów, wchodzących w skład tego organu - czytamy w odpowiedzi I Prezes. 

Czytaj w LEX: Zasada rządów prawa jako gwiazda przewodnia w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - trybunał strasburski a niezawisłość sądownictwa >