W imieniu odznaczonych głos zabrał prof. Zbigniew Radwański. "- Na pewno te wyrazy uznania umocnią naszą wolę działania ku dobru powszechnemu" - zapewniał. Jak przypomniał, Konstytucja 3 Maja była "godną szacunku pamiątką, ale tylko efemerydą prawniczą, tracącą swą moc wraz z upadkiem państwa polskiego". Podkreślił, że "to odnowiona w dobie Oświecenia kultura polska, nie tylko przetrwała okres zaborów, a nawet rozwinęła się w XIX wieku - mówił prof. Zbigniew Radwański, dziękując w imieniu odznaczonych. - Także dzisiaj rozwój nauki, ale twórczej i rzetelnej oraz edukacji, nie tylko efektywnej, ale przystosowanej do potrzeb społecznych, uznać należy za ważną drogę prowadzącą do kształtowania kultury polskiej i dobrobytu narodowego" - powiedział prof. Radwański.

Zbigniew Radwański (ur. 31 sierpnia 1924 w Chojnicach) – prawnik, profesor, doktor nauk prawnych. Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego. Do 14 listopada 2010 r. przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, utworzonej w 2002 r.
W 1948 ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1948-1950 odbył aplikację sądową, którą ukończył egzaminem sędziowskim. Następnie rozpoczął aplikację adwokacką, kończąc ją egzaminem adwokackim w 1954.
Pracę zawodową rozpoczął w 1949 na tejże uczelni, gdzie pracował aż do przejścia na emeryturę w 1994 roku.
Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1955 r., habilitował się w dwa lata później w 1957. Od 1964 profesor nadzwyczajny UAM. Tytuł profesorski uzyskał w 1977. W 2007 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.
Poza prowadzeniem seminariów magisterskich, wypromował 10 doktorów prawa, uczestniczył też jako recenzent w kilkudziesięciu przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.
W latach 1982 - 1984 był rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W czasie drogi zawodowej pełnił następujące funkcje:
Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego i kierownika Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UAM
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM – 1966-1972
Twórca i przewodniczący poznańskiego oddziału Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 1982-1984
Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk – od 1986
Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk – od 1991
Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk – 1993-1995
Przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – 1993-1995
Redaktor naczelny kwartalnika "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny"
Redaktor naczelny "Orzecznictwa Sądów Polskich" wydawanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz "Przeglądu Legislacyjnego" wydawanego przez Kancelarię Rady Ministrów
Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości – od 1997 do 2010 r.
Redaktor naczelny wielotomowego dzieła najwybitniejszych polskich cywilistów – "System Prawa Prywatnego"