Projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych powstał z połączenia pięciu projektów - cztery przygotowali posłowie, a jeden Senat. Celem zmian jest przede wszystkim rozwój obrotu bezgotówkowego oraz wyeliminowanie mechanizmów ograniczających konkurencję na rynku usług obsługi transakcji przy pomocy kart płatniczych. Projekt reguluje w ustawie wysokość tzw. opłaty interchange, pobieranej przy transakcjach kartami płatniczymi przez wydawców kart (banki) od akceptantów (punktów usługowo-handlowych) za pośrednictwem agentów rozliczeniowych. Opłata nie będzie mogła przekroczyć 0,5 proc. wartości transakcji. Jest to niezbędne, ponieważ obecnie nie obowiązują żadne ograniczenia przy pobieraniu prowizji i opłata kształtuje się na poziomie ok. 1,6 proc, stanowiąc ok. 85 proc. całkowitej opłaty akceptanta. Ograniczenie wysokości opłaty interchange nie obejmie nowych organizacji kartowych przez 3 lata od rozpoczęcia przez nie działalności. W pierwotnej wersji projekt przewidywał stopniowe - rozłożone na 3 lata - obniżanie stawki interchange do 0,5 proc. wartości transakcji, jednak na etapie dalszych prac zrezygnowano z takiego rozwiązania. Zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. W związku ze zgłoszeniem poprawek, projekt został skierowany ponownie do Komisji Finansów Publicznych.