Ośrodek dysponuje nowoczesną bazą szkoleniową obejmującą aulę, sale wykładowe, sale warsztatowe, a także bibliotekę. Sale wyposażone są w profesjonalny sprzęt audiowizualny, zaś aula przystosowana została do odbywania konferencji tłumaczonych symultanicznie. W siedzibie Ośrodka jednocześnie może uczestniczyć w szkoleniach do 310 osób. Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Jak poinformowano podczas otwarcia, ustawowe zadania Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej to:
•    szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów i asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych;
•    szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych;
•    prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze celem ich wykorzystania w działalności szkoleniowej.

W latach 2009-2014 w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek uczestniczyło 122 515 sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury.

Dawny Pałac Morskich, będący siedzibą Ośrodka, pochodzi z końca XVIII wieku. W 2010 roku nieruchomość przeszła na własność Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W latach 2011-2015 pałac został odrestaurowany i przystosowany do nowej funkcji.