Przyjęty przez rząd projekt przewiduje także zmianę przepisów dotyczących przepadku pojazdów na rzecz Skarbu Państwa. Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z 3 czerwca 2008 r., zakwestionował przepis dopuszczający – bez prawomocnego orzeczenia sądu – przepadek pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, który został usunięty z drogi wskutek naruszenia przepisów i nie został odebrany przez właściciela w ciągu sześciu miesięcy. Zaproponowano, aby w przypadku odholowania pojazdu i nie odebrania go w ciągu trzech miesięcy, starosta występował do sądu z wnioskiem o jego przepadek na rzecz powiatu. Sąd będzie orzekał o przepadku pojazdu w postępowaniu cywilnym w trybie nieprocesowym. Skrócenie czasu odbioru z 6 do 3 miesięcy, spowodowane jest kosztami przechowywania pojazdów, które po pewnym czasie zaczynają przewyższać ich wartość.
Zgodnie z nowymi przepisami, opłaty za odholowanie i parkowanie usuniętych pojazdów będą stanowiły dochód powiatu. Rada powiatu będzie corocznie ustalać w uchwale wysokość opłat za holowanie i parkowanie (przechowywanie) pojazdu. W ustawie ustalone będą jedynie maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów. Nowe przepisy zakładają, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie udzielał powiatom dotacji w wysokości proporcjonalnej do liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji (wraków), przekazanych do stacji demontażu.
Projekt nowelizacji ustawy przewiduje także, że pojazd zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych będzie odholowywany na koszt właściciela. Ponadto, każdy pojazd zostanie odholowany, gdy jego właściciel zaparkuje go na miejscu oznaczonym znakiem „zakaz postoju” lub „zakaz zatrzymywania się”, pod którym będzie informacja o usunięciu pojazdu na koszt właściciela. Ta zmiana – jak napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu - wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym m.in. przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, które nie mogą sobie poradzić z pojazdami nieprawnie zaparkowanymi  przed siedzibami ambasad.
Według nowych przepisów, jeżeli służby zdecydują o odholowaniu samochodu, a w tym czasie pojawi się na miejscu jego właściciel, to samochód nie będzie odwieziony na parking. Jednak właściciel poniesie koszty zorganizowania akcji holowniczej.