Sędziwie uważają, że wiedza sędziów, doświadczenie i dojrzałość życiowa znakomicie służyły i nadal mogą służyć dobru wymiaru sprawiedliwości, a tym samym Rzeczypospolitej Polskiej i jej Obywatelom.

"Jesteście wzorem i autorytetem dla młodszych koleżanek i kolegów. Przedwczesne przerwanie Waszej czynnej służby to ogromna strata dla polskiego sądownictwa" - czytamy w komunikacie.

Warto przypomnieć, że nowelizacja ustawy o SN dotknęła 33 sędziów sądów administracyjnych - 19 orzekających w NSA oraz 14 orzekających w wojewódzkich sądach administracyjnych. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska przez 21 sędziów NSA, w tym prezesa Marka Zirk-Sadowskiego.

Czytaj: Europejska federacja adwokatur przeciwko łamaniu praworządności w Polsce