Zmieniony art. 65 § 2 kpc wprowadza zasadę, że nie tylko oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej, ale również w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.
Ta zmiana dostosowuje polską procedurę cywilną do wymagań traktatu o funkcjonowaniu UE (art. 18). Znosi ona także rygor kpc przewidziany dla osób z Unii polegający na tym, że jeśli nie mają miejsca zamieszkania (albo siedziby) w Polsce, i jeśli nie ustanowili w naszym kraju pełnomocnika do prowadzenia sprawy to musieli wskazać tzw. pełnomocnika do doręczeń w Polsce, któremu polski sąd przesyłał pisma.
(DzU z 2 sierpnia 2013 r. , poz. 880)