Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez firmy rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym  wchodzi w życie 11 października 2015 r., ale jej  część dotycząca pozasądowego rozwiązywania sporów zacznie obowiązywać od  1 stycznia 2016 r.

Zdaniem dotychczasowego rzecznika ubezpieczonych Aleksandry Wiltorow lepiej niż w poprzedniej procedurze  zapowiada się pozasądowe postępowania w zakresie sporów z podmiotami rynku finansowego. Podkreślała również w Radiu TOK FM , że nowy rzecznik został zaopatrzony w lepsze narzędzia do reprezentowania i ochrony klientów.
Alekasanda Wiktorow ( obecnie pełnomocnik premiera) dodała, że jako rzecznik finansowy zbuduje nowy urząd, ale na razie żaden nowy pracownik nie został zatrudniony.
- Od poniedziałku będziemy czuwać nad procesami klient-instytucja, w tym nad instytucjami pożyczkowymi. Biuro rzecznika pozostaje w dotychczasowym składzie 30 osób - wyjaśnia Wiktorow. - Trudno przewidzieć, na co klienci będą się skarżyć - dodała. Według ustawy proces reklamacji będzie trwał miesiąc, a dopiero potem rzecznik może się sprawą zająć.
Jeśli w ciągu miesiąca instytucja finansowa nie załatwi problemu klienta ( nie da wyczerpującej odpowiedzi) - to uznaje się, że klient ma rację i sprawa jest załatwiona zgodnie z jego życzeniem.
Od 1 stycznia będzie tworzony sąd polubowny. I od tego momentu mediacje będą obowiązkowe, co nie zamyka drogi sądowej
Ustawa dotyczy reklamacji składanych przez osoby fizyczne, które są klientami banków,  w tym - spółdzielczych, SKOK-ów, firm pożyczkowych, biur usług płatniczych, towarzystw emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych oraz funduszy inwestycyjnych.

Katarzyna Gajda-Roszczynialska
 
Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym