W Dzienniku Ustaw z 1 kwietnia br. (poz. 437)  ukazała się nowelizacja procedury karnej wraz ze zmianą kodeksu karnego i innych ustaw z 11 marca 2016 r.  Parlament zmienił treść art. 335 kok. Dodano paragraf 1a.w brzmieniu: Do wniosku, o dobrowolne poddanie się karze stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące aktu oskarżenia zawarte w rozdziale 40 ( z wyjątkiem art. 344a kpk).

Więcej: Od piątku bez przebaczenia>>

Czytaj także: Nadchodzi (de)rewolucja w procesie karnym>>