Celem spotkania, przygotowanego przez organizacje pozarządowe, jest zaprezentowanie nowej wizji państwa i pomysłów na wspólne działanie. Organizatorzy, zniechęceni - jak deklarują - poziomem polskiej debaty publicznej, chcą rozmawiać na temat tego, "jaka jest wizja Polski nowego pokolenia i jak wyglądałby nasz kraj, jeśli młodzi Polacy w większym stopniu decydowaliby o jego kształcie".

Zdaniem Adama Bodnara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka internet zmienił relację pomiędzy obywatelem a władzą. "Powstały zupełnie nowe narzędzia kontroli władzy, ale także narzędzia, za pomocą których władza może ingerować w prawo do prywatności" - powiedział. Uznał, że "coraz trudniej jest dziś przekonywać o tym, że prawa człowieka i wolność są ważniejszą wartością niż efektywność funkcjonowania władzy".

Bodnar twierdzi, że nie ma w Polsce "należytej refleksji" nad tym, jak dostosowywać prawo i praktykę funkcjonowania państwa do nowej rzeczywistości. "Na to nakłada się problem w postaci zwiększającego się braku zaufania obywatela do państwa" - mówił. Jak podkreślił, tylko czasami "frustracja wylewa się na ulice, protesty przeciwko ACTA były tego dobrym przykładem". "Można się spodziewać, że ona będzie się wylewała i innymi drogami, jeżeli nie będziemy zastanawiali się, jak zwiększyć udział obywateli w sprawowaniu władzy, jak zwiększyć mechanizmy kontroli władzy" - powiedział Bodnar.

Kongres odbywa się w Warszawie po raz drugi. Do pierwszego spotkania doszło w związku z protestami przeciwko międzynarodowej umowie ACTA. W lutym 2012 r. spotkali się inicjatorzy protestów z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

II Kongres Wolności zorganizowały organizacje pozarządowe: Projekt: Polska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Polska Przedsiębiorcza, a także tygodnik internetowy "Kultura Liberalna".

Kongres potrwa do soboty. W ramach paneli dyskusyjnych będzie można porozmawiać z ponad 70 prelegentami - politykami, naukowcami, dziennikarzami, prawnikami i przedsiębiorcami. Odbędzie się rozmowa z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Dziennikarka "Gazety Wyborczej" Dominika Wielowieyska poprowadzi spotkanie z młodymi przedstawicielami polskich partii politycznych.

Eksperci opowiedzą o internetowych możliwościach kontrolowania władzy przez obywateli i obywateli przez władzę, o wolności organizowania zgromadzeń publicznych, polskich markach na światowym rynku, aktywności obywatelskiej wśród licealistów oraz o tym, w jaki sposób można wykorzystać internet do rozwiązywania problemów społecznych.(ks/pap)