W nowopowstałym budynku zlokalizowano 19 sal rozpraw, 56 pomieszczeń biurowo-administracyjnych (w tym dla 14 pokoi dla sędziów, 10 pokoi asystenta sędziego, 15 sekretariatów), biuro obsługi interesantów, archiwa, przyjazny pokój przesłuchań, pomieszczenia socjalne, magazynowe. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Przez lata swojego istnienia Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu realizował jedną z najistotniejszych funkcji państwa, jaką jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Od dzisiaj misję tę będzie wypełniał w doskonałych warunkach lokalowych, oraz – o czym jestem w zupełności przekonany – z jeszcze większą efektywnością – powiedział minister Cezary Grabarczyk.
Minister sprawiedliwości podkreślił, że rozpoczęcie i zakończenie procesu inwestycyjnego nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu osób. Zwrócił uwagę na zasługi byłej prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu - Wacławy Macińskiej, obecnej prezes -  Ewy Barnaszewskiej, a także Marty Minkisiewicz-Kasprzak – prezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,  Marii Kiełbowicz – dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu i jej zastępcy - Zenona Czernickiego. Minister wymienił też Małgorzatę Kaspryszyn, dyrektor Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, a  także pracowników Sądu Okręgowego we Wrocławiu.