Marcin Pieklak z Praktyką Life Sciences DZP od 2014 r., w ramach której stworzył i rozwija zespół refundacyjny, od wielu lat zajmuje się doradztwem farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania ze środków publicznych leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. Specjalizuje się w kwestiach strategicznego doradztwa w zakresie: refundacji, finansowania świadczeń gwarantowanych oraz kształtowania środowiska prawnego w ochronie zdrowia. Występuje przed organami administracji publicznej działającymi w szeroko pojętej ochronie zdrowia, w tym przed Ministrem Zdrowia, Prezesem NFZ oraz organami inspekcji. Jest też autorem publikacji dotyczących systemu refundacji w Polsce i przepisów regulujących finansowanie świadczeń gwarantowanych. 
- Marcin to prawnik o ogromnej wiedzy merytorycznej, który potrafi mówić „po ludzku”. Jest zawsze skoncentrowany na rozwiązaniu problemu klienta, działa bardzo sprawnie i skutecznie. Cieszę się i doceniam, że mogę współpracować z doradcą tej klasy – komentuje Michał Czarnuch, partner i szef Praktyki Life Sciences DZP.

Marcin Pieklak

 
Salwador Milaczanowski jest adwokatem z 12-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w kwestiach compliance oraz w zagadnieniach związanych z odpowiedzialnością osobistą kadry zarządzającej, w szczególności z perspektywy prawa karnego i karnego skarbowego. 
Prowadzi projekty w zakresie przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym i praktykom korupcyjnym oraz wdrażania narzędzi współpracy z sygnalistami, oceny i zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, porządkowania odpowiedzialności wewnątrz organizacji oraz innych zagadnień związanych z zapewnieniem zgodności. Wdraża również wymogi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML /CFT) w instytucjach niefinansowych oraz prowadzi wewnętrzne audyty, śledztwa i postępowania wyjaśniające. 
- Dołączenie Salwadora wpisuje się nie tylko w dynamiczny rozwój zespołu compliance, ale również w aktualny trend rynkowy. Świadomość korzyści płynących z wdrażania narzędzi compliance wyraźnie wzrasta wśród polskich przedsiębiorców, na co wpływ ma również przyrost regulacji w tym obszarze. Dobrym przykładem są tutaj przepisy AML / CFT, czy też nadchodzące wymogi dotyczące współpracy z sygnalistami. Wśród nowych wymogów i sankcji szczególnie istotna jest również kompetencja dotycząca zarządzania ryzykiem odpowiedzialności osobistej kadry zarządzającej – podkreśla Anna Partyka-Opiela, partner i szef zespołu compliance DZP.

Salwador Milaczanowski