Jak infromuje kancealria, dr Krzysztof Haładyj specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych, zagadnieniach regulacyjnych spółek publicznych i funduszy inwestycyjnych oraz prawie bankowym i korporacyjnym. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i prawa rynków kapitałowych. Uczestniczył w wielu projektach związanych z emisją papierów wartościowych oraz wprowadzaniem ich do obrotu, doradzał również w transakcjach pozyskiwania finansowania w drodze emisji obligacji.
- Krzysztof posiada szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w doradztwie na rzecz instytucji finansowych. Jestem przekonany, że dołączenie Krzysztofa wraz zespołem do kancelarii będzie stanowiło duże wsparcie dla klientów w obliczu nadchodzących wyzwań dla branży usług finansowych" - powiedział Ireneusz Stolarski, wspólnik kierujący Praktyką Finansową w kancelarii Baker McKenzie.

Przez ostatnie lata dr Krzysztof Haładyj współpracował z kancelarią Wierzbowski Eversheds, w której kierował praktyką prawa bankowego, finansowego oraz rynków kapitałowych. Jest doktorem nauk prawnych, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.

Razem z Krzysztofem Haładyjem grupę finansową wzmocniły także Małgorzata Bakuła oraz Justyna Wigier. Małgorzata Bakuła jest radcą prawnym, specjalizuje się w prawie bankowym i prawie rynków kapitałowych. Justyna Wihier, aplikantka adwokacka, w swojej praktyce koncentruje się natomiast na doradztwie na rzecz spółek prawa handlowego i banków w ich bieżącej działalności. W składzie zespołu zajmującego się prawem bankowym jest również Antoni Goraj, który dołączył do kancelarii w październiku. Jest on radcą prawnym, specjalizującym się w sprawach z zakresu prawa finansowego oraz handlowego.