Dr Karol Lasocki, radca prawny,  MJur, jest pełnomocnikiem w precedensowych na rynku sprawach z dziedziny energetyki. Jego ważną specjalizację stanowi energetyka odnawialna (w tym offshore i fotowoltaika) oraz aspekty środowiskowe i konkurencyjne inwestycji. Posiada on również duże doświadczenie w branży węgla brunatnego i kamiennego oraz gazowej. Dr Karol Lasocki doradza także klientom z innych branż w sprawach karteli i nadużywania pozycji dominującej. Jest Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich oraz wykładowcą na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. Chambers Europe rekomenduje go w dziedzinie prawa energetycznego i surowców naturalnych za lata 2011 i 2012. W roku 2012 został wyróżniony w rankingu Rising Stars Dziennika Gazeta Prawna i LexisNexis.

Karol Lasocki

Dr Wojciech Sadowski, adwokat, prowadzi praktykę w zakresie sporów sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje klientów w złożonych sprawach gospodarczych przed sądami polskimi oraz krajowymi i międzynarodowymi sądami arbitrażowymi. Występuje także jako pełnomocnik w sporach dotyczących umów międzynarodowych o ochronie inwestycji, w tym reprezentował Rzeczpospolitą Polską w sporze z Eureko B.V.
Równolegle z praktyką adwokata, Wojciech Sadowski prowadzi badania naukowe z zakresu prawa, koncentrując się na zagadnieniach dotyczących sporów międzynarodowych. Jest doktorem nauk prawnych. Wojciech Sadowski jest adiunktem w Zakładzie Prawa Międzynarodowego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest również autorem i współautorem ponad 20 artykułów i książek z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, arbitrażu międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej.

Wojciech Sadowski

"Dla biura warszawskiego jest to duże wydarzenie. Znaczne odmłodzenie grona partnerów świadczy o otwartości i prężności naszej organizacji. Szczególnie cieszę się, że do grona partnerów dołączyli specjaliści z zakresu energetyki i arbitrażu międzynarodowego. To niezwykle istotne praktyki dla biura warszawskiego. Partnerom elektom serdecznie gratuluję" powiedział Maciej Jamka, Partner ds. Administracyjnych warszawskiego biura kancelarii K&L Gates.